Waarom bijzonder?

In 2022 hebben wij succesvol ons project Zoete Zoenen afgerond. Meer dan 16 jongeren hebben wij na de Corona periode warm ontvangen, begeleidt en teruggebracht in de maatschappij.

Een aantal zijn doorgestroomd naar een prachtige baan, een aantal zijn weer terug naar de eigen studie en een aantal zijn zelfs voor het MBO diploma geslaagd.

Wij zijn enorm trots en danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen of meegewerkt.

Met name het Oranjefonds danken wij voor de steun van dit prachtige succesvolle project.